Στόχοι και οφέλη

Οι κύριοι στόχοι του έργου με τίτλο «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων» είναι οι παρακάτω:

⎫ Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού κόμβου και καινοτόμου συστήματος υπηρεσιών για το ευρύ αλλά και το εκπαιδευτικό κοινό καθώς και για του επισκέπτες που έλκονται από τον πολιτιστικό-εκκλησιαστικό τουρισμό.
⎫ Η παρουσία και προβολή εκκλησιαστικών κειμηλίων στο Διαδίκτυο με την ανάπτυξη της σχετικής Πολιτιστικής-Εκκλησιαστικής Πύλης. Η δικτυακή αυτή πύλη θα εξασφαλίζει την προβολή εκκλησιαστικών εκθεμάτων στο χώρο του διαδικτύου, δημιουργώντας ένα ισχυρό ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση.
⎫ Η ανάπτυξη ποικίλων εφαρμογών 3-D view, Quick Response τεχνολογίες, mobile εφαρμογών και web 2 υπηρεσιών που θα προωθήσουν την επικοινωνία της εκκλησίας με τους επισκέπτες (διαδικτυακούς και μη) και τους ερευνητές μέσα από τη διαδικτυακή πύλη και την χρήση κινητών συσκευών.
⎫ Η αύξηση της επισκεψιμότητας στους εκκλησιαστικούς χώρους.
⎫ Η κάλυψη του κενού της ενημέρωσης κοινού και τουριστών για πολιτιστικές-θρησκευτικές εκθέσεις και την λειτουργία τους στο Νομό Χανίων.
⎫ Η βελτίωση της διαχείρισης του πολιτιστικού-εκκλησιαστικού αποθέματος του Νομού Χανίων με τη χρήση των υπηρεσιών ψηφιοποίησης / τεκμηρίωσης.
⎫ Η διάχυση των πολιτισμικών πληροφοριών που διαθέτει η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Μοναστήρια και εκκλησίες και αφορούν παρουσίαση Μοναστηριών, ψηφιοποίηση συλλογών και καλυτέρευση του τρόπου επίσκεψης με στόχο την προώθηση και παρουσίαση της πολιτισμικής πληροφορίας προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτισμικού-εκκλησιαστικού περιεχομένου.

Οι ενέργειες ανάπτυξης του πληροφοριακού πολιτιστικού κόμβου και των καινοτόμων υπηρεσιών που εμπεριέχονται στο παρόν έργο, θα λειτουργήσουν προς όφελος:

¬ του Δήμου Πλατανιά, της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, των εμπλεκόμενων μοναστηριών και της εικόνας αυτών προς τους επισκέπτες τους καθώς θα προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία επίσκεψης, με την αναγκαία διευκόλυνση των επισκεπτών και την γνωστική υποστήριξη της γνωριμίας τους με τα εκθέματα των Συλλογών τους.
¬ της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών, στους οποίους θα προσφέρεται η δυνατότητα βαθύτερης γνωριμίας με την πολιτιστική-εκκλησιαστική και ιστορική κληρονομιά των Χανίων
¬ των φορέων πολιτισμού και τουρισμού των Χανίων, από άποψη προβολής και οικονομικής τόνωσης της περιοχής, μέσω της προσέλκυσης εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού.
¬ των επισκεπτών του κόμβου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με την πολιτιστική-εκκλησιαστική δράση του, μια και ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί:
• να έχει πρόσβαση στον τεκμηριωμένο πολιτισμικό πλούτο αλλά και στη σύγχρονη εικόνα του πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής, μέσω της προηγμένης Παρουσίασης και των Υπηρεσιών.
• να έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται τους εκθεσιακούς χώρους με χρήση προηγμένων τεχνολογιών (Quick Response)
• να έχει πρόσβαση σ’ όλο το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει το ψηφιοποιημένο υλικό
• να ενημερώνεται για πληροφορίες για εκδηλώσεις και ωράρια λειτουργίας.
¬ ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως μελετητές και λοιπούς ερευνητές, δεδομένου ότι η γνώση που αποκρυσταλλώνεται μπορεί να αποτελέσει το έρεισμα που θα δώσει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα (π.χ. ημερίδες, οργάνωση συνεδρίων, κλπ.).
¬ της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Νομού Χανιών, αφού ο θρησκευτικός Τουρισμός είναι αποτελεί μία ειδική μορφή τουρισμού που ανθεί διεθνώς και προσελκύει εκατομμύρια επισκεπτών και περιηγητών.