Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Θερίσου

Από τα πλέον ιστορικά χωριά των Χανίων, το Θέρισο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα επαναστατικά κινήματα του 19ου και των αρχών του 20ου αι. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό από την ομώνυμη επανάσταση του 1905, κατά την οποία αποτέλεσε την έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης των Βενιζέλου, Μάνου και Φούμη εναντίον του πρίγκιπα Γεωργίου. Τα επαναστατικά δρώμενα εκείνης της περιόδου αναβιώνουν στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο του Θερίσου, που από το 1985, οπότε και ιδρύθηκε, στεγάζεται στο κτίριο που αποτέλεσε αρχηγείο των επαναστατών. Περιλαμβάνει πλούσια εκθέματα, μεταξύ των οποίων όπλα, έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, τον τυπογράφο της εφημερίδας του κινήματος, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Θερίσου

ΧΑΡΤΗΣ