Θολωτός τάφος Στύλου Αποκορώνου

Στα δυτικά του λόφου Αζοϊρές, νότια της Απτέρας και κοντά στον οικισμό Στύλος Αποκορώνου, ανασκάφτηκε το 1961 από τους Ν. Πλάτωνα και Κ. Δαβάρα ένας μνημειακός θολωτός τάφος. Η κατασκευή του, κυκλική, από πέτρες τοποθετημένες η μια πάνω στην άλλη έτσι ώστε τα διαδοχικά στρώματα να πλησιάζουν βαθμιαία το κέντρο του τάφου, με λιθόκτιστο θάλαμο και μακρύ, κτιστό δρόμο, μήκους 20.80 μ., φανέρωνε ότι πρόκειται για τάφο τοπάρχη της περιοχής. Η θεμελίωσή του ανάγεται στην Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο (περ. 1390 - 1190 π.Χ.), σύμφωνα με όστρακα που ανακαλύφθηκαν στα κατώτατα στρώματά του. Επιμέρους ευρήματα, όπως 12 κύπελλα της όψιμης ελληνιστικής περιόδου, αποδεικνύουν τη συνεχιζόμενη χρήση του μνημείου κατά τα ελληνιστικά χρόνια για την τέλεση εναγισμών, της εναπόθεσης δηλαδή αγγείων με τροφές που οι συγγενείς συνήθιζαν να προσφέρουν προς τους νεκρούς τους. Ο χώρος σήμερα είναι επισκέψιμος.

Θολωτός τάφος Στύλου Αποκορώνου

ΧΑΡΤΗΣ