Παλαιοχριστιανική βασιλική (Αλμυρίδα Αποκορώνου)

Στον μικρό οικισμό της Αλμυρίδας Αποκορώνου αποκαλύφθηκαν τα λείψανα μιας τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του δεύτερου μισού του 6ου αι. Ανήκει στον τύπο της βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος και νάρθηκα. Η κάτοψη της σχηματίζει το σχήμα Τ και στο κεντρικό της κλίτος σώζεται μέχρι σήμερα το ψηφιδωτό δάπεδο, στο οποίο μπορεί να διακρίνει κανείς σταυρούς, ψάρια, φτερά παγωνιού, τεμνόμενους κύκλους και άλλα σχήματα. Στο νότιο κλίτος εντοπίστηκαν τάφοι, σύγχρονοι του ναού.

Παλαιοχριστιανική βασιλική (Αλμυρίδα Αποκορώνου)

ΧΑΡΤΗΣ