Η εκπαιδευτική - παιδαγωγική εφαρμογή επιχειρεί να καταστήσει ελκυστική τη γνώση και την πληροφορία που παρέχεται στους νεαρούς επισκέπτες. Οι υπηρεσίες παιδικής γωνιάς που λειτουργούν μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη προωθούν τη θρησκευτική καλλιτεχνική δημιουργία και την ιστορία του θρησκευτικού πολιτισμού του Νομού Χανίων, με σκοπό την κατανόησή τους και την ένταξή τους στη σημερινή πραγματικότητα. Συγκεκριμένα μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), παρέχεται πλούσιο, ελκυστικό και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης το οποίο χωρίζεται σε τρεις διακριτές ενότητες. 

 

 

 ΚρυπτόλεξοΜάντεψε το μνημείοQuiz