Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας (Λατζιανά Κισάμου)

35° 27' 1.915", 23° 41' 49.83"

Καθολικό παλαιάς πιθανόν πατριαρχικής μονής, ο ερειπωμένος σήμερα ναός της Αγίας Βαρβάρας, στον οικισμό Λατζιανά του χωριού Βουλγάρω Κισάμου, ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο. Η επίδραση της αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινούπολης είναι ιδιαίτερα έντονη στις εξωτερικές επιφάνειες, μέσω της τεχνικής της «κρυμμένης πλίνθου», και της εγχάραξης ψευδοϊσόδομης τοιχοποιίας πάνω στο υπόλευκο κονίαμα. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος, που σώζεται αποσπασματικά ή έχει αποτοιχιστεί από πεσμένα τμήματα, χρονολογείται στο β’ μισό του 11ου  αι.

ΧΑΡΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ