Ιερός Ναός του Σωτήρα Χριστού (Τεμένια Σελίνου)

35° 17' 33.806", 23° 45' 14.891"

Ο ναός του Σωτήρος Χριστού στο συνοικισμό Λαζοπουλιανά Τεμενίων Σελίνου κτίστηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη ανάγεται στον 13ο αι., οπότε και κτίστηκε ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός που διαμορφώνεται εσωτερικά με τυφλά αψιδώματα. Η δεύτερη ανάγεται στον 14ο αι., όταν προστέθηκε στα δυτικά αυτοτελής νάρθηκας στη μορφή μονόχωρου με τρούλο ναού. Ο αρχικός ναός τοιχογραφήθηκε κατά τα τέλη του 13ου αι. από ζωγράφο που είχε δεχθεί δυτικές επιδράσεις.

ΧΑΡΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ