Ιερός Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου (Σαρακήνα Σελίνου)

35° 18' 5.819", 23° 40' 36.756"

Κτισμένος πάνω στο μεσαίο κλίτος τρίκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικής των πρωτοβυζαντινών χρόνων, από την οποία σώζεται μεγάλο τμήμα της αψίδας του ιερού, ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του οικισμού Σαρακήνας Σελίνου. Έχει κτιστό τέμπλο και τοιχογραφικό διάκοσμο των αρχών του 14ου αι., που μπορεί να αποδοθεί στον Ιωάννη Παγωμένο και τους συνεργάτες του.

ΧΑΡΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ