Ιερός Ναός της Παναγίας (Παλιά Ρούματα Κισάμου)

35° 23' 59.193", 23° 46' 46.024"

Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή «Παναγίας» στα Παλιά Ρούματα Κισάμου είναι μονόχωρος με οξυκόρυφη καμάρα και τυφλά πλευρικά αψιδώματα. Σε μεταγενέστερο χρόνο έγιναν παρεμβάσεις στο εσωτερικό του με τη διάνοιξη θύρας στο δυτικό αψίδωμα του βόρειου τοίχου. Σώζει πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμο, ο οποίος, σύμφωνα με επιγραφή, χρονολογείται στα 1393.

ΧΑΡΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ