Οι περιηγήσεις παρουσιάζουν και περιγράφουν σημαντικά σημεία, Εκκλησίες και Μοναστήρια, της Θρησκευτικής πολιτισμικής κληρονομιάς του Νομού Χανίων. Παράλληλα, η πανοραμική απεικόνιση διευκολύνει τους επισκέπτες να πλοηγηθούν, να γνωρίσουν και να αποκτήσουν μία εμπειρία επίσκεψης στους εκκλησιαστικούς τόπους, προκειμένου να επισκεφθούν από κοντά αυτούς τους Ναούς και τα Μοναστήρια. Παράλληλα, παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με τη γεωγραφική θέση των εκκλησιαστικών τόπων, καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

35° 25' 47.259", 24° 9' 19.239" Ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο χωριό Αρμένοι Αποκορώνου κτίστηκε κατά τον 16ο αι. Πρόκειται για έναν μονόχωρο, καμαροσκέπαστο ναό, θεμελιωμένο πάνω στα λείψανα του μεσαίου κλίτους παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Αρχιτεκτονικά μέλη αυτής είναι εντοιχισμένα στο κτίριο του νεότερου ναού, ενώ στο εσωτερικό αυτού βρέθηκαν τάφοι. Το σωζόμενο ψηφιδωτό δάπεδο περιλαμβάνει σχέδια από σηρικούς τροχούς και φτερά παγωνιού, τα οποία πιθανόν να δημιουργήθηκαν από το ίδιο συνεργείο που διακόσμησε τον παλαιοχριστιανικό ναό της Αλμυρίδας (6ος αι.).
35° 17' 10.428", 23° 48' 38.293" Ο ναός του Αγίου Νικολάου σώζεται στα βορειοανατολικά του οικισμού Μονής Σελίνου. Πρόκειται για ένα επίμηκες κτίσμα, το οποίο αποτελείται από δυο τμήματα. Το ανατολικό και αρχαιότερο τμήμα ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου καμαροσκέπαστου με τρία πλευρικά τυφλά αψιδώματα σε κάθε μακρά πλευρά, ενώ το δυτικό τμήμα, σε μορφή σταυρεπίστεγου, προστέθηκε στις αρχές του 14ου αι. Ο ναός φέρει εσωτερικό τοιχογραφικό διάκοσμο των ζωγράφων Θεόδωρου – Δανιήλ Βενέρη (τέλη 13ου αι.) και Ιωάννη Παγωμένου (1315).
35° 14' 55.172", 23° 48' 31.558" Στον οικισμό της Σούγιας Σελίνου, που είναι κτισμένος στη θέση της αρχαίας Συίας, σώζονται κάτω από το ναό του Αγίου Παντελεήμονα τα λείψανα μιας τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής με δύο κιονοστοιχίες, που ανασκάφηκε από τον Α. Ορλάνδο. Το κεντρικό κλίτος και o νάρθηκας έφεραν μωσαϊκή διακόσμηση από γεωμετρικά σχήματα και παραστάσεις ζώων. Η κατασκευή του δαπέδου αποδίδεται σε εργαστήριο του 6ου αι. που είχε δραστηριοποιηθεί και στην περιοχή του Άργους.
35° 17' 33.806", 23° 45' 14.891" Ο ναός του Σωτήρος Χριστού στο συνοικισμό Λαζοπουλιανά Τεμενίων Σελίνου κτίστηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη ανάγεται στον 13ο αι., οπότε και κτίστηκε ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός που διαμορφώνεται εσωτερικά με τυφλά αψιδώματα. Η δεύτερη ανάγεται στον 14ο αι., όταν προστέθηκε στα δυτικά αυτοτελής νάρθηκας στη μορφή μονόχωρου με τρούλο ναού. Ο αρχικός ναός τοιχογραφήθηκε κατά τα τέλη του 13ου αι. από ζωγράφο που είχε δεχθεί δυτικές επιδράσεις.
35° 19' 23.368", 23° 43' 19.809" Αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, ο βυζαντινός ναός στα Πλεμενιανά Σελίνου είναι κτισμένος στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Στην τοιχοδομία του έχουν ενσωματωθεί μέλη του προγενέστερου ναού, όπως μαρμάρινα γλυπτά, ενώ διατηρούνται και χαράγματα, με παλαιότερο αυτό του 1362. Στο εσωτερικό του φέρει πλούσιο τοιχογραφικό διάκοσμο, έργο τριών τεχνιτών με διαφορετική ο καθένας τεχνοτροπία. Τον 19ο αι. επεκτάθηκε προς τα δυτικά μετά την καθαίρεση του δυτικού τοίχου. Σήμερα λειτουργεί ως κοιμητηριακός ναός.
35° 18' 5.819", 23° 40' 36.756" Κτισμένος πάνω στο μεσαίο κλίτος τρίκλιτης, ξυλόστεγης βασιλικής των πρωτοβυζαντινών χρόνων, από την οποία σώζεται μεγάλο τμήμα της αψίδας του ιερού, ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του οικισμού Σαρακήνας Σελίνου. Έχει κτιστό τέμπλο και τοιχογραφικό διάκοσμο των αρχών του 14ου αι., που μπορεί να αποδοθεί στον Ιωάννη Παγωμένο και τους συνεργάτες του.
35° 27' 21.423", 23° 47' 20.651" Στη συνοικία Μέσα Βουκολιές σώζεται σε ερειπωμένη μορφή το μονόκλιτο ναΰδριο του Αγίου Αθανασίου. Η θεμελίωσή του χρονολογείται στον 14ο με 15ο αι. και στους τοίχους του διασώζονται σπαράγματα τοιχογραφιών σε δύο στρώματα, μεταξύ των οποίων ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας και παράσταση των κολασμένων.
35° 28' 1.325", 23° 47' 59.524" Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Ανδρέα στις Βουκολιές είναι κτισμένος πλησίον της κεντρικής πλατείας του οικισμού. Πρόκειται για έναν μονόχωρο, καμαροσκέπαστο ναό με ένα ενισχυτικό του θόλου σφενδόνιο. Η θεμελίωση του ανάγεται στο β’ μισό του 15ου αι. και ήταν τοιχογραφημένος.
35° 23' 6.977", 23° 46' 57.399" Ο ναός του Αγίου Βασιλείου στον οικισμό Βαβουλέδω των Παλαιών Ρουμάτων Κισάμου κτίστηκε κατά το β’ μισό του 19ου αι., ως επέκταση του ναού του Σωτήρος Χριστού, με τον οποίο επικοινωνεί με άνοιγμα στο νότιο τοίχος. Ο αρχικός ναός διασώζει σε μεγάλο βαθμό τον τοιχογραφικό διάκοσμο, ο οποίος χρονολογείται με επιγραφή στα 1461. Οι τοιχογραφίες είναι έργο ικανού ζωγράφου και δείγμα της εξελιγμένης Παλαιολόγειας τέχνης στην Κρήτη.
35° 28' 1.325", 23° 47' 59.524" Ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου είναι κτισμένος στην θέση Νέμπρος, έξω από το χωριό Βουκολιές. Πρόκειται για έναν μονόχωρο με οξυκόρυφη καμάρα ναό, ο οποίος φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο. Στην αποσπασματικά σωζόμενη κτητορική επιγραφή αναγράφεται μια δυσδιάκριτη χρονολογία, ωστόσο αυτός θεμελιώθηκε μεταξύ του 1452 και 1461. Το καμπαναριό είναι μεταγενέστερο, με χρονολογία κατασκευής το 1645.
35° 28' 1.325", 23° 47' 59.524" Στις Βουκολιές Κισάμου, στο συνοικισμό Νέμπρος, σώζεται ο μικρός μονόχωρος ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Κτίσμα των χρόνων της τουρκοκρατίας, σήμερα λειτουργεί στη μνήμη των Αγίων Παντελεήμονα και Σπυρίδωνα.