Ἡ πληροφορία μέσω τοῦ διαδυκτίου στίς ἡμέρες μας ἀποτελεῖ τόν πλέον σύντομον καί παγκοσμίως ἀποδεκτόν τρόπον ἐπικοινωνίας καί κυρίως τῶν νέων ἀνθρώπων.


Ὁ χρόνος πού χρησιμοποιεῖται διά τήν ἐκ τοῦ διαδυκτίου ἐνημέρωση θεωρῶ ὅτι ὑπερβαίνει πάσης ἄλλης ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων.


Παρά τά δυσμενῆ καί δεινά ἀποτελέσματα τῆς ἄνευ ἐπιγνώσεως χρήσεως τοῦ διαδικτύου, ὑπαιτιότητι τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ καί πηγή ἐνημερώσεως, εὐγενοῦς πληροφορίας καί ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, γιατί ὄχι καί πηγή ἱστορίας, ἀρχαιολογίας, θρησκευτικῶν μνημείων, εἰκόνων καί κάθε λογῆς εὐγενῶν ἀναζητήσεων.


Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου συμμετέχουσα στήν προσπάθεια τοῦ Δήμου Πλατανιᾶ γιά τήν ἀνάδειξη θρησκευτικῶν μνημείων τοῦ τόπου μας χαιρετίζει τήν παρούσαν ἱστοσελίδα καί προτρέπει νά ἐπισκέπτονται αὐτήν πάντες ὥστε νά πληροφορηθοῦν, διδαχθοῦν δημιουργήσουν καί αὐτοί δική τους ἱστορία τέχνης καί δημιουργίας καθώς ἡ ζωή συνεχίζεται καί μελλοντικῶς θά ὁμιλοῦν καί διά τόν παρόντα καιρό μεταγενέστεροι ἄνθρωποι.


Μέ τήν εὐχή νά χρησιμοποιεῖται τό διαδίκτυο δημιουργικά καί οἰκοδομητικά, χαιρετίζω καί ἐπευλογῶ τήν προσπάθειαν αὐτήν, εὐχόμενος ἡ χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος «τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετά πάντων ὑμῶν.».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ